Varför ska jag ha ett Kingdom Mindset?

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur. Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår köttsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner.  Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

– Bibel 2000, Romarbrevet, hela kapitel 8.

 

 

Så, varför ska jag ha ett Kingdom Mindset?
– För mig har det kommit naturlig sen jag flyttade fokus ifrån att försöka sluta synda,
till att börja vandra i ande. Igenom mycket bön, förbön, fasta och befrielse ifrån demoniska tankegångar angående vad det kristna livet innebär, har den helige anden fått en utbredd boning i mitt inre. En plats där jag nu kan gå till för att urskilja vad som är- inte är ifrån Herren.
Det är även dit jag går när jag ska läsa bibeln.

Jag ser det som att ha en inre ”lathund” för att påminna mig om att jag faktiskt har skyldigheter sen sanningen om kraftens ande tillkommit i mitt liv. Att förbli ”Kingdom Minded” är för mig att leva i en konstant omvändelse.  Jag vill inte vara en av Herrens tjänare som försummar sin talent/pund.
Det är först efter den dagliga omvändelsen jag själv kan kalla mig för en ”Jesu lärjunge”.
Matt 16:24, Mark 8:34, Luk 9:23.

Jag påminner mig jämna mellanrum om syftena med Jesus liv, och Hans lidanden. Det är endast igenom Jesus Jag kan förbli i ande, och det är därför jag tar upp mitt kors dagligen och går korsvandringen.

† – Han kom för att förstöra Satans verk.

† – Han kom för att proklamera Guds rike.

† – Han föddes för att dö. För att han skulle bli till det perfekta, fullbordande försoningsoffret för människan.
För att vi skulle kunna vandra i ande och leva i gemenskap med fadern.

Vad betyder Kingdom Minded? (Klicka här!)

Everything I am is for Your Kingdom’s Cause!

 

 

Tjäna Herren med glädje! Frid!

Publicerad i Alltid bara Jesus!, Lärjungaskap!
2 kommentarer på “Varför ska jag ha ett Kingdom Mindset?
  1. Amanda Afzelius skriver:

    Amen och åter amen.
    Tack Jesus.

  2. Gunilla Nyberg skriver:

    Bra :)

Lämna ett svar till Gunilla Nyberg Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Hit Counter provided by laptop reviews