Den bibliska vägen till att omvandla ”Sexuell Omoraliskhet” till ”Sexuell Moraliskhet” – Part 2.

I det förra inlägget så gick vi igenom en rad olika sporadiska ämnen; och tanken med detta var för att få igång era tankar runt detta ämne – Vi berörde; ”den bristfälliga Gudsfruktan” ”okritiska tv-vanor” ”lärjungaskapets krav” och ”falsk omvändelse”.

Men det primära syftet med detta ”två delade” inlägg är att förmedla en ”ökad aptit” för att läsa och studera vår Bibel; efter som min övertygelse är att ”Hela Skriften” är utandad av Gud och att den är både nyttig och relevant till ”undervisning” ”tillrättavisning” ”upprättelse” och ”fostran” som resulterar till rättfärdighet; så att vi lärjungar blir fullt redo och väl rustade för att ägna sitt liv åt att göra Faderns vilja; istället för vår egen.

 

Det är mer än en person som har reagerat på en liten detalj ur mitt blogginlägg och dem har frågat mig; varför jag har bibelorden utskrivna på engelska. 
 – Mitt svar på detta är att det är på grund utav att det är denna bibelöversättningen som jag känner mig mest bekväm med att studera ur; och till er som misstycker om detta så är det helt okej att ni själva tar upp er bibel med den bibelöversättning som ni själva värderar högst; och läs dem bibelorden vi har använt oss av.

Innan vi drar igenom denna ”Check-lista” så vill jag göra göra dig uppmärksam på att detta är inte en ”rankningslista” ut ifrån vad som är den ”absoluta sanningen”.

Jag kan endast och allena vittna ut ur egen erfarenhet om det som Herren Jesus har upprättat i mitt liv och; och ”sensmoralen” jag försöker förmedla med detta två-delade avsnitt är att det faktiskt är möjligt att bryta sig ut ur sexuell synd, beroenden och befästelser – med hjälp av Jesu vittnesbörd (om du vill bli fri ifrån det).

“How can a young man keep his way pure?
– By guarding it according to your word.”
(Psalm 119:9, ESV)

Förbli i Herren Jesus!

 Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing.”
(Johannesevaneliet 15:4-5, ESV)
“Pray without ceasing”
(1 Thessalonikerbrevet 5:17, ESV)
 “Do your best to present yourself to God as one approvedafter being tested, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.”
(2 timoteusbrevet2:15, ESV)
En vettig fråga att ställa här är; ”Hur förblir jag i Jesus?” 
Svar: Detta gör du igenom att du varje dag håller dig uppkopplad emot Gud i igenom ”bön” ”läsa din bibel” och ”lyssna på predikninga” och ”bibel undervisningar” – Dett är ingenting som kommer på en dag, detta är nånting vi alla får växa in och växa till i.

 

Bibeln uppmanar oss till att ”Be ständigt/utan uppehåll” här; detta betyder dock inte att vi ska ständigt sitta hukade, eller gå runt med knäppta händer på arbetstid.

Paulus menar här att den ”privata bönen” är state-of-mind mer än fysisk bön; att ”be konstant” är ett ”mind-set” som är inställt på att ”alltid tacka herren” – Presis som det står i versen efter den citerade.  Klicka ”här” för att läsa mer.

Upprätta en viss tidpunkt varje dag där du ”pratar med Gud” och ”läser din bibel” – Gör vi detta till en vana som växer sig starkare och starkare livet ut så kommer resultera i att vi kommer bära rikligt med andlig frukt; som till exempel ”självbehärsking”. 

 

 

Bekänn din synd till Herren Gud!

 “If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.”
(1 Johannesbrevet 1:9, ESV).
 ”Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts; let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon.”
(Jesaja 55:7, ESV)

Motstå frestelsen att göra ursäkter för din sexuella synd; om din omvändelse är genuin och om du är uppriktig inför Herren Gud, Kristus Jesus – och självklart dig själv också; så är denna ”petition” som en överenskommelse mellan din bekännelse och din omvändelse. Gud förlåter och renar dig från denna synd om du är villig att bli frisk.

 

 

Erkänn för dig själv att du är svag på detta område!

“Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.”
(Romans 8:26, ESV).

Det finns alltid en anledning varför vi känner oss dragna emot just ”sexuell synd/otukt”. Det kan vara “lusta” det kan bero på att vi känner att vi måste “fylla ett känslomässigt tomrum”. Det kanske är så att du  känner att du vilja att behaga andra människor mer än du vill behaga Gud; och det finns mängder av andra anledningar utöver dessa – Våran uppgift som Jesu-lärjungar är att vi måste söka upp ”roten” av vad som är vårat problem och ta itu med det så att vi kan be och prisa Herrren; på detta sätt så ”beskyddar” vi våra hjärta när vi blir frestade.


 

Bryt eventuella andliga/själsliga/känslomässiga band!

 “Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires.”
(Rommarbrevet 13:13-14, ESV).
“Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord. See to it that no one fails to obtain the grace of God; that no “root of bitterness” springs up and causes trouble, and by it many become defiled; that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal.”
(Hebrewrbrevet 12:14-16, ESV)
 Denna punkt hadlar om att du eventuellt måste bryta andliga/själsliga/känslomässiga band med de personer som du har vart sexuell med; förutom med din ”äkta maka”.

Detta är ett naturlig steg i det som kan kallas ”Helgelse prosessen” och för att göra just detta steg i ”trons riktning” så kan det innebära att vi behöva ta kontakt med en ”självavåradre” konternuerligt för att samtala med denne.

”Själavårdande”  resulterar ofta i privat ”uppbyggelse”.

Syftet med dessa möten är att genom samtal ge hjälp till att finna den ”bittra rot” som hindrar det andliga tillväxt. Dessa ”bittra rötter” kan vara t.ex. ”inre/själsliga sår” ”felaktiga bindningar” ”synd” och ”beroenden”. Att få hjälp genom samtal till att finna dessa ”rötter” kan leda till ”helande” ”befrielse” och en ”fördjupad förståeöse om förlåtelsen som finns i Jesus Kristus”.

Men om vi återgår till fokuset på ”att bryta andliga/själsliga/känslomässiga förbindningar”  så kan alltså det vara så enkelt som bara ”närvaron eller ”oskyldig komunikation” som ”telefon samtal” eller ”sms” med den här personen; med största sannolikhet att invagga dig tillbaka i diverse ”synd”. Det är därför ”att ”bryta dessa band” ett viktigt steg i prosessen.

I de värsta av fall så kan det bli så allvarligt att detta kan leda ”lärjungen” till att den tillslut får välja mellan en relation med Gud över eller att engna sig åt att uppretthålla en relation med den här personen.

Vissa av fallen kan detta leda till att lärjungen behöver söka upp personen ifråga för att be dem om förlåtelse, men alltjämt hålla avstånd till att ingå nya känslomässiga band till peronen.

 

 

Bli fylld av Herren Jesus sju-faldige Ande! 

”And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit.”
(Apostlagärningarna 13:52, ESV)
“And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord.”
(Jesaja 11:2, ESV).
 Vi ser att I stycket här över I apostlagärningarna kapitel 13 att lärjungarna blir fyllda av Helige Ande efter motgång iform av ”förföljelse” – och det är på samma sätt som vi skall vi resa oss efter fall. Detta bibel citat är inte det bästa exemplet; men lösingen är den samma: Vi måste bli fyllda av Kristi sju-faldiga Ande, den Helige Ande för att kunna resa oss ur de problemet vi är i.

För att förstå detta så behöver jag spränga in lite kuriosa här:

Hela bibeln är i princip upp byggt på någonting som teologer skulle kunna kalla för ”Hepta struktur” med på enkelsvenska bara betyder ”ett mönster uppbyggt av sjuor” – Och siffran ”Sju” i bibeln är inte en symbol för ”Gud” som många tycks tolka det som. I bibeln så ser vi siffran ”sju” användas som en symbol för nånting ”helt” eller ”fulländat”.

Så när jag name-droppar en titel som ”Herren Jesus sju-faldige Ande” så är det bara en cool titel för ”Den heliga Anden i sin fullhet”. Den Heliga Ande har alltså sju huvud-atribut/karaktärdrag som är väldigt bra att studera – Och detta får vi veta i  ”Jesaja 11:2”.

Här kan vi läsa att Helige ande består av;
1. ”the Spirit of the Lord
2. “the Spirit of wisdom
3. “the Spirit of understanding
4. “the Spirit of counsel
5. “the Spirit of might
6. “the Spirit of knowledge
7. “the Spirit of fear of the Lord”.

Jag vill fokusera I huvudsak på den sistnämnda; “the Spirit of fear of the Lord”.
I det förra inlägget så tog jag upp att jag fått en insyn om hur svältfött svensk kristendom är på just ”Gudsfruktan” – Det okomplicerade svaret/lösningen  på detta problem är att bli fylld av Helige Anden.

Jag vill avrunda denna punkt med att att vi kan läsa två verser i Ordspråksboken;

”Give instruction to a wise man, and he will be still wiser; teach a righteous man, and he will increase in learning. ‘The fear of the Lord’ is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.”
(Ordspråksboken 9:9-10)

 

 

Omge dig inte med människor som bär titen ”kristen” men som lever i utsvävningar!

“Make no friendship with a man given to anger, nor go with a wrathful man, lest you learn his ways and entangle yourself in a snare.”
(Ordspråksboken 22:24-25, ESV)
Or do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.”
(1 Korinthierbrevet 6:9-11, ESV)
“He answered: ‘Every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted up. Let them alone; they are blind guides. And if the blind lead the blind, both will fall into a pit.”
(Matteusevangeliet 15:13-14, ESV)
“Do not be deceived: ‘Bad company ruins good morals.’”
(1 Korinthierbrevet 15:33, ESV).
“But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, 4 treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness, but denying its power. Avoid such people.”
(2 Timoteusbrevet 3:1-5, ESV)
“Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm.”
(Ordspråksboken 13:20, ESV)
Jag ska försöka hålla mig kortfattad här; eftersom jag tycker att bibelorden gör detta väldigt tydligt.

Det som jag tar upp här låter i många kristnas öron som att vi inte ska ”accseptera alla” – med för att läsa detta på detta sätt så måsta vi först ta bort hela min poäng med denna ”punkt”.

Vi ska verkligen ”acceptera alla” – alla förutom ”kristna som kallar sig kristna utan att underordna sig Bibeln”.
Bibeln är sten hård emot människor som utger sig för att dom ”tror på Jesus” men dom lyder inte Bibelns uppmaningar – Så här säger Jesus till sådana:

”Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’ när ni inte gör vad jag säger?”
(Lukasevangeliet 6:46, SFB14)

Vi klarar inte vara en segerrik kristen utan en sund gemenskap – Så var uppmärksam på vem du väljer att umgås med!
Du behöver andra troende som håller dig upp i förbön och omsårg –  Vi måste komma ihåg att vi är inte dem ända som har haft kamper med diverse synd.


 

Be om att Herren skall tillhanda ge dig en ”mentor”!

“Finally, brothers and sisters, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, listen to my appeal, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you.”
(2 Corinthians 13:11, ESV).
“He who is often reproved, yet stiffens his neck, will suddenly be broken beyond healing.”
(Proverbs 29:1, ESV)

Det är viktigt att vi som “andliga spädbarn” blir omhändertagna, tränade och matade med ”ordet” – Därför är det väldigt viktigt att vi både ”ber” och ”frågar” Gud om vägledning att hitta en (eller flera) samkönad gudfruktigt rådgivare/mentor som kan hjälpa oss att mogna på ett andligt plan. Detta leder till stor omvandling i vår ”vardags vandring” med Herren. Se till att det är någon du kan lita på; någon som kommer att tala sanning trots att det inte är så kul att höra den, och viktigaste av allt är att denna mentor skall kunna visa på sitt liv att denne bär ”andlig frukt” och lever ett ”helighetslängtande” liv.

Det finns många bibelord som jag skulle vilja ta upp om just “tuktan” – och vad detta är; Detta kanske även kan bli till ett nästkommande blogg-inlägg.

Vi svenskar associerar ofta ordet ”tuktan” med ord som ”smiska” och ”aga” på grund utav vårat barska  kultur arv – vid ded styckena som där ord som ”tuktan” används i de svenska biblarna så härstammar det ifrån ett hebreiskt ord som på ett mer korrekt sätt översätts till ”ompröva” eller ”tillrättavisa”.

Som vi gjorde tidigare, hoppar tillbaka till ämnet ”mentorskap” – så är detta egenskaper våran mentor skall praktisera emot oss; denne skall få oss att kontinuerligt ”vända och vrida på våran tro, och låta oss ompröva om den håller” och denne skall ”tillrättavisa oss med kärlek”.

 


Håll ditt sinne fäst på Kristus och din kropp aktivt igenom hälsosamma aktiviteter!

“Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather train yourself for godliness; for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance.”
(1 Timotheosbrevet 4:7-9, ESV)
“Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace.”
(Romarbrevet 6:13-14, ESV)

Paulus skriver att ; ”bodily training is of some value ” men att det är viktigare att ägna sig åt det som främjar ”godliness” som på svenska kan översättas till ”Gudsfruktan” ”Gudsfruktighet” eller ”fromhet”.

Paulus skriver detta till hans andliga barn ”Timoteus” för att poängtera att han inte skall glömma bort den andliga träningen eftersom den är viktigast av dessa två; men detta betyder inte att vi inte skall bara soffliggare – och detta ger oss inte några rättigheter att slippa röra på oss!

 
Detta är ett område jag får vara jobba på; och det har Herren visat mig – Fysisk hälsa påvärkar andlig hälsa.  Att arbeta och träna upp kroppen fysiskt har många fördelar; kroppen blir ”piggare” ”friskare” ”gladare” och överlags så har det possessiv verkan på alla sinnen – En person som är har en god fysiskt hälsa mår helt enkelt bättre.

Med detta sagt så vill jag återknyta till att det viktigaste av allt är vår andliga hälsa; och inte våran fysiska. Så fysisk träning skall inte prioriteras före dem sakerna som ”gagnar gudsfruktan” eftersom ”gudsfruktan” har ett ”evighets värde” – Men på samma gång får inte den fysiska träningen heller prioriteras bort.

Att vara på gymmet och pumpa, i simhallen och simmar eller ute i spåret för att springa får oss till att inte blir kvarutlämnade till våra tankar – och dessutom är det ett perfekt sätt att dela sitt vittnesbörd för folk – Dela det i bastun efter täningen!

Öva upp både kroppen och  anden samtidigt som du för bort tankarna ifrån lusta – Lyssna på en predikan på gymmet!

 

 

Beskydda ditt hjärta och dina tankar!

“For the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ”
(2 Korinthierbrevet 10:4-5, ESV).
Våran största kamp I att överkomma sexuell omoraliskhet kommer alltid vara på en mental nivå. 

Om vi har öppnat oss för sexuella utsvävningar så kommer vi att frestas igenom att vilja åter uppleva dessa sexuella erfarenheter – och om vi underhåller och matar dessa tankar  så kommer detta leda oss in i en  riktning mot förtvivlan och skam.

Dessa två; ”förtvivlan” och ”skam”  är som ”Bill och Bull” ”Piff och Puff” eller ”Kling och Klang” – Dom kommer alltid tillsammans när vi, återupprepande gånger, släpper in den synd som vi försöker segra över.

Använd då denna skrift (2 Korinthierbrevet 10:4-5) som ett verktyg för att bekämpa och motverka alla orena tankar som kommer emot oss. Använd dessa verser som om det vore ditt ”pepparspray mot våldtäktsmannen”.

 

 

Börja ranska ditt intag elektronik!

“Finally, then, brothers and sisters, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you received from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from sexual immorality; that each one of you know how to control his own bodyin holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God; that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. For God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore whoever disregards this, disregards not man but God, who gives his Holy Spirit to you.”
(1 Tessalonikerbrevet 4:1-8, ESV)
“I have made a covenant with my eyes; how then could I gaze at a virgin?”
(Job 31:1, ESV).

Som Jesu-lärjungar så bör vi rannsaka vårat intag av “Tv serier” “Filmer” “Tv/data-spel” och vilken sorts musik vi lyssnar på.
Om någonting leder oss in i synd så måste vi göra oss av med detta – för det finns ingen som kommer att komma och göra det åt oss;  vi måste själva göra det svåra valet att vända oss sig bort ifrån förföriska scener mitt i filmen, serien osv.

Desto mer tid vi spenderar med Gud i uppriktig bön och genuina bibelstudium så kommer vi sakta men säker se hur vi finner oss renade – bit för bit; tillslut så vaknar vi upp och ser hur snedvriden hyper-sexualiseringen våran kultur är.

 

Anslut dig till en bible-studie grupp!

“Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.”
(Hebrews 10:23-25, ESV).

Jag delar med mig om min övertygelse; och min övertygelse är att vi inte kan förlita oss på att det räcker med att vi går i kyrkan på sporadiska söndagar för att växa till och mogna på ett andligt plan. Min övertygelse är att det är på små bibel-studie grupper där det verkliga ”lärjungaskapet” byggs – och då syftar jag inte på ”fika grupper” där vänner ifrån kyrkan träffas  under en timme för att ”prata om ett kapitel ur en kristen bok” eller ”prata om predikan i söndags” – Det är inte en ”bibel-studie grupp”.

Det jag syftar på är en grupp av kristna som; ”regelbundet träffas tillsammans för att läsa ett/fler kapitel ur bibeln tillsammans – och sedan studera detta för att komma till en fördjupad insikt om dess innebörd och mening”.

Om det inte finns någon sådan här grupp I den kyrkan du tillhör eller i närheten av där du bor så kanske det är just detta; ”att starta en sådan grupp” som den Heliga Ande har lagt på ditt hjärta. Det kanske inte finns en sådan grupp som jag talar om där du bor av den enkla anledningen för att det inte finns någon som har sagt som Jesaja sa; ”Här är jag, sänd mig!”. (Jesaja 6:8b)

På samma sätt som Jesaja fick kol på sina läppar och blev döpt in i djup vånda över sin hem nations orenhet; på samma sätt kan vi få ”kol på våra läppar” så att vi blir ”döpta in i vånda” –  så  vi sedan kan bli använda av Herren för att leda människor in i Hans öppna famn dig.

 

Du behöver verkligen inte vara perfekt för att leda mäniskor till en förjupan relation med Jesus. Herren använder alltid ”operfekta” människor. Ingen av de ”troende i bibeln” var ens nära perfekt:

Noah släppte guarden efter att han hade fullgjort sin uppgift för Herren; sedan sjönk han ner i dryckenskap och började ägna sig åt kryddat vin. Jakob använde fulknep och fuskade till sig sin välsignelse. Simon-Petrus hade ett alldeles för hett temperament. Psalmisten David hade en affär med en gift kvinna. Saulus var en mördare innan han blev den som vi känner som den trogne aposteln PaulusJona sprang ifrån sin uppgift och försökte gömma sig ifrån Gud. Miriam var en skvallrare. Marta oroade sig för mycket och bar på otro. Thomas var en tvivlare. Elia var deprimerad. Moses sägs ha stammat, och därför behövde han Aaron som talade för honom. Sackeus var tydligen kortväxt. Gideon var en osäker man. Abraham var väldigt gammal när han blev pappa och Lasarus var död.

Med hjälp av denna lilla summering så kan vi se att Herren Gud inte kallar dem som är ”kvalificerade” – Han kvalificerar ”dem som är kallade”.

Men vi kan inte bara tro att det kristna livet är ”vad kan Gud göra för mig” – Det handlar lika mycket om ”vad kan Jag göra för Gud”. Vi måste göra små ansträngningar i våra liv så att vi kan för att engagera. Liten grupp redovisningsskyldighet är bra. Be Herren att Han skall leda dig till rätt kyrka för dig; där just du kan tjäna istället för att bli tjänad. Detta gagnar vår kristna vandring med Herren.

 

 

”Och vad ska jag göra nudå; nu har jag gjort allt detta? När blir jag fri?!”

“If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord; he is a double-minded man, unstable in all his ways.”
(Jakobsbrevet 1:5-8, ESV)
“I know your works: you are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot! So, because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth.”
(Uppenbarelseboken 3:15-16, ESV)

Vi kan inte gå ut i våran kallelse för Gud göra lärjungar om vi sammtidigt vill bli kvar i våran sexuella synd. Om du inte har seger över sexuell synd så får du gå tillbaka och se efter om du praktiserar alla dessa steg. Vår synd kommer att orsaka en splittring som kommer resultera i att vi tillslut kommer få välja att få ett  delat hjärta, ett ljumet hjärta.

“And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? ‘My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives.’”
(Hebreerbrevet 12:5-6, ESV)
“Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne.”
(Uppenbarelseboken 3:19-21, ESV)

Gud bryr sig så mycket om oss så att han inte kommer att ge oss ”frid i vårt inre” om vi blir kvar i våra sexuella synder och samtigigt har en genuin längtan emot att få ha gemenskap med Herren.

Herren kommer att älska dig tillbaka in i Guds närvaro, även om det kanske kommer innebära allvarlig disciplinära återgärder – Vi kan övervinna sexuell synd genom att lita på Gud kan beskydda våra kroppar.

Det finns tyvärr ingen vers i evangelierna där Jesus sa; ”Det kommer bli lätt”.
Detta kommer att kräva ansträngning från våran sida; men det är inte vår ansträngning som gör att vi inte syndar – det är mättnaden av Hans godhet och nåd som fyller och täcker oss i kärlek så att vi uthärdar.

 

 

Bedja, fasta och begrunda detta.
Frid!

Publicerad i Alltid bara Jesus!, Lärjungaskap!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Hit Counter provided by laptop reviews