Kraften i bönen med hjälp av kraftigbön! (Del 1)

Detta har vart ett tufft ämne i mitt liv, men detta har även vart motorn i mitt kristna liv. Innan mitt liv i lärjungaskap så ansåg jag att bön var någonting oklart, att det var bara ett sätt för valtalande och retoriskt kompetenta kristna människor att glänsa med stora ord. Idag kan jag inte säga att jag har samma uppfattning. Bön är inte endast reserverad för prästerskapet och den religiöst ”fromma” kristna. Bön är helt enkelt ett sätt att kommunicera med Gud. Att lyssna in och prata med Honom. En troende kristen ber spontant och fritt ifrån det jag kallar ”hjärtat” med egna ord. Om bönen är ett svårt område för dig, så skall jag i detta blogg inlägg försöka dela med mig av några grundläggande principer för bön och hur man tillämpar dem i livet.

Mitt sätt att be på idag är att gå runt i tystnad och riktar mina tankar i min skalle åt Gud, och titt som tätt så skickas en tanke till mitt hjärnkontor som jag själv kanske inte hade kunnat komma på. Det är vad jag kallar bön. Men bakom stängda dörrar, på mitt rum, i duschen eller sitter på sketan – Då ber jag högt, men då är jag ändå inte med någon. Detta utgör ungefär 80% av mitt böneliv även fast jag är en person som gärna och ofta ber högt inför eller för folk, så utgör det ändå bara endast 20%  av mitt totala bönetid.

Innan vi börjar vill jag understryka att detta inte är en grundkurs I framgångsteologi. Och med det sagt så vill jag uppmuntra dig som läser detta att; fortsätta att läsa, även fast du kanske inte håller med till en början. Till en början kan det låsa som att det finns rätt/fel sätt att be, men det är inte min mening. Mitt ändamål med detta är att du som troende, sökare eller icke troende ska upptäcka den råa kraft som döljer sig i det fördolda; att ha en bönrelation med Gud!  Men jag vill ytterligare bara en gång statea att detta är inte än en djup teologisk genomgång. Utan mer att jag har dokumenterat ”min mall till mitt böneliv!”.

Jag ska börja med att ställa en fråga till mig själv som, och då frågar jag; ”Finns det krav för bön?”
– Nej, det finns inga krav för att be.

Finns det krav för att bli bönhörd?
– Nja, jag skulle inte använda ordet ”krav”. Jag skulle använda ordet ”tips”.
Vi kan klart urskilja att det finns vissa ”tips” i bibeln som vi bedjare bör hålla oss till för att få bönesvar.

För en lyckad bön/bönesvara så uppmanar jag dig till:

• Helighetslängtan
Ett ödmjukt hjärta
Omvändelse
• Lydnad
• Tro

 

Här är några bibelord som fångar upp/summerar dessa punkter rätt bra!

När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig.
– Jer 29:13

Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.
Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.
– Jak 5:16

Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.
– Mark 11:24

Och om då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land. 
– 2 Krön 7:14

Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.
– 1 Joh 3:22-24

Hör gud bön? Och I så fall svarar han på bön?
– Ja, Gud hör bön. Och det finns ett antal bibelverser på just att ”gud hör bön”.

De rättfärdiga ropar, och Herren hör och räddar dem ur all nöd.
– Psalm 34:18
 

Herren svarar:
Han åkallar mig, och jag svarar honom, jag är med honom i nöden, jag befriar honom och ger honom ära.
Psalm 91:15

Det var om detta barn jag bad, och Herren har gett mig vad jag bad honom om.
– Läs gärna om Hannas bön ifrån början av 1 Samuelsboken, men bönesvaret summeras upp i 1 Sam 1:27 

Jag har dig kär, Herre, min styrka, Herre, min klippa, min borg och min räddare, min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn, min fristad. Till Herren, den högtlovade, ropade jag, och jag blev räddad från mina fiender. Dödens bränningar brusade kring mig, förödelsens stormflod skrämde mig. Dödsrikets snaror omgav mig, framför mig väntade dödens fällor. I min förtvivlan klagade jag för Herren, ropade jag till min Gud, och han hörde min röst i sitt tempel, mitt rop nådde fram till hans öra.
– Psalm 18:2-7

Herren är fjärran från de onda, men han hör den rättfärdiges bön.
Ord 15:29

Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
– Luk 11:9-10

Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.
– Rom 12:11

Ska jag be ensam, eller med andra?
– Herren kallar oss till att leva i gemenskap med varandra. Om en person är stadig i sin tro, så kan den be och söka Herren i ensamhet, men det är alltid bara för en bestämd tid, så som en; ”fasta period” för att sedan återgå in i den kristna gemenskapen. För den Gudfruktige betyder den kristna gemenskapen nästan allt.
Det är klart att vi kan be själva, men Jesus uppmanar oss till att ”be i det fördolda, inne i vår kammare, med stängd dörr” det i Matteusevangeliet kapitel 6, vers 6. Men problemet är att de flesta kristna idag verkar tro att bön är något komplext och tidskrävande. Bibeln uppmanar oss till att ”Be ständigt” i 1 Thessalonikebrevet kapitel 5, vers 17. Detta handlar inte om att vi ska ständigt sitta hukade, eller gå runt med knäppta händer på arbetstid. Paulus menar här att den ”privata bönen” är state-of-mind mer än fysisk bön. Dessa två saker; har du inte dem två delarna på plats i ditt liv som troende på Jesus Kristus, se till att du tar dig närmre en kristen gemenskap än längre ifrån den. Det är extremt viktigt att vi ber tillsammans med andra troende, så att ni kan skydda varandra, dela glädje och sorg. Mitt råd till dig som ”ny-frälst” är att om du inte har en kristen gemenskap, sök dig till en. Herren kommer leda dig dit. Om du vill ha förbön angående detta så hör av dig till mig, jag ber gärna för dig! (Klicka här)

 

Här kommer några centrala bibelord ångande detta!

Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.
– Matt 18:19-20


Därefter utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar.
– Luk 10:1-3

Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.
– Apg 1:13-14

Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick.
– Luk 1:10

En vallfartssång av David.  Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans!
– Ps 133:1

Jerusalem, du välbyggda stad, där husen står tätt tillsammans!
– Ps 122:3

 

Varför bönhörs inte alla?

– Ibland blir inte våra böner besvarade. Bibeln pekar ut diverse anledningar eller orsaker som kan ligga till grund varför inte Herren ingriper i bön. Här under har du några ”typiska” anledningar till varför inte himmelen alltid öppnar sig när du ber. Ibland nekas våra böner på grund av att bönen inte är förenligt med Guds gudomliga vilja.  Jag skriver detta inlägg för att jag vill hjälpa dig, du som har fastnat i ditt böneliv. Denna läsning är för dig som vill ta ”nästa steg” i din kristna tro, och därför kommer jag inte lägga fokus på lösningen mer än problemen, det är därför jag inte slänger in bibelord vid punkterna. Men det är viktigt ämne, så det är därför jag åtminstone lyser lite på dem.

Om du känner att du är bunden av dessa så hör gärna av dig om du vill ha förbön. (Klicka här)
Ps. Du som vill ha vidare bibelord/samtal eller bara har andra funderingar ångande dessa punkter, hör gärna av dig du med!

 

• ”Olydnad”
• ”Dold synd”
• ”Apati”
• ”Obarmhärtighet”
• ”Ofruktbart prat
• ”Instabilitet pga. Otro” (Inte tvivel)
• ”Själviskhet”
• ”Älskar synden”
• ”Förnekelse av Guds son”
• ”Oförlåtelse”

 

Jag har tagit mig friheten att rita en liten tankekarta programmet ”Paint” angående hur jag tänker runt bön/bönesvar! Enjoy!
Tankekarta för effektiv bön!

Min längtan är att vi som bedjare ska sträva efter att göra det som ökar våra bönesvar snarare än att lägga fokus på att ta gräva ner sig i allt som separerar oss ifrån monologerna med Gud. Fokusera på lösningen istället för problemet.

”Vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss.” 
– 1 Joh 5:14

Herren är med er!

Publicerad i Alltid bara Jesus!, Lärjungaskap!
7 kommentarer på “Kraften i bönen med hjälp av kraftigbön! (Del 1)
 1. Frida James skriver:

  Jag behövde verkligen läsa det här. Tack Adam! Vad duktig du är på att skriva och uttrycka dig! :) Väldigt bra krivet! kram påre!

 2. Johan skriver:

  pilarna är jätte jobbiga

  • ankarstorm skriver:

   Är detta det konstruktiv kritik? I så fall; har du några grafiska idéer du kan inflika så att jag kan förbättra mina presentationer?
   Tack på förhand!

 3. ankarstorm skriver:

  Vem är vi att säga att gud inte redan gett oss svaret. Allt för sällan så rannsakar inte ”bedjaren” inte sig själv ordentligt, och ser om det är nånting som står fel i ens liv. Det kanske finns någon, ”den” vi pratar om, måste förlåta? Dem som faktiskt ber med helighetslängtan och med ett ödmjukt hjärta men som ändå inte får svar, kanske inte är så ödmjuka och och helighets trånande. Problematiken med att vara ödmjuk är att det upphör om man hävdar det.

  Ett fungerande böneliv handlar mycket om att ha ett förnyat mindset, att gå ifrån det gamla, förbittrade och gå in i det nya mer förlåtande sättet att tänka. Herr/fru anonym, såg du min tankekarta i slutet?

  Jag är ledsen, men min mening är inte att dividera om gud har rätt eller fel, orättvis eller rättvis. Om du vill så kan jag be för dig och så kan vi se om vi får ”Gud” att tala. Du får gärna ge mig lite mer information om ditt namn, jag kommer inte veta om du hittar på eller inte. Men att utge sig för att heta ”Nej” utstrålar någon form av ytlighet. Lite lätt oseriös?

  Maila mig!
  Frid!

 4. Ida skriver:

  Jag tyckte inte pilarna var jobbiga iaf (:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Hit Counter provided by laptop reviews