Fem “Segerkransar” I Bibeln som utlovas till dem troende. (Part 2)

I en utav dem många sakerna Jesus predikar om i bergspredikaren är ”skatter i himlen” – Men vad är egentligen dessa “skatter i himlen”? Detta är egentligen vad detta blogginlägg handlar om!

”Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”
– Matteusevangeliet 6:19-21, SFB14.

”Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.”
– Matteusevangeliet 6:19-21, ESV.

Innan du läser vidare så vill jag återknyta till att jag inte är någon ”utbildad teolog” och heller inte att jag hävdar att ”detta är den rätta tolkningen på det Jesus menade i ’Matteus 6:19-21’” – Jag är endast en ”Kristi-lärjunge” vars ”hobby” är att läsa Bibeln och försöka förstå den; och min övertygelse är att en ”innebörd” av dessa ”skatter i himlen” kan involvera dem fem “Kransar/Kronor” som kan bli givna till de troende som vi kan finna I skriften.

Ut igenom Nya Testamentet så kan vi finna löftet om att det utlovas “Segerkransar” – vilka vi troende blir utlovade som ”lön” för lever efter efter dessa bibelord. Min övertygelse är att dessa ”Crowns” självklart inte bara är ”materiella”.

Detta blogginlägg är det första i en serie på fem inlägg – Alltså (Part 2 av 5).

Min övertygelse är att detta är fysiska kronor som bär en djupt ärorikt andlig innebörd. Dessa kronor är ”Stephanos” på grekiska; som vi alltså översätter till ”seger kransar” på svenska. Dessa utmärker ”ära”heder”meriter” – på lite samma sätt som vi ger ”Purple Heart” medaljer till soldater osv.

Vår ärekrans” / “The crown of boasting

”Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje.”
– 1 Thessalonikerbrevet 2:19-20, SFB14.

“For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at his coming? Is it not you? For you are our glory and joy.”
– 1 Thessalonikerbrevet 2:19-20, ESV.
Denna krona har också blivit kallad för ”the soul winner’s crown” för enkelhetens skull. Denna krona ges till de lärjungar som troget är vittnen om Guds som frälsare och dem som leder människor till Jesus. Vi kan nog även se detta i löfte hägrandes i “Daniels bok 12:3” – Look it up!

Guds nåd är det ända vi ”kristna aka. förlåtna syndare” kan ”Boast about” – Vi skryter om hur God vår Gud är. Att berätta för andra om ”Guds nåd” till någon som inte känner Gud, och att berätta för denne om Jesus och vem Jesus egentligen var; är det mest kärleksfulle vi som Lärjungar kan göra för någon annan här på jorden.   När vi leder någon till att öppna sitt hjärta till Herren, så är det i detta ”skeende” vi blir fyllda av Guds Ande och vi fungerar som ett kärl för Guds frälsande nåd.

Gud kommer att döma oss för vår ”vilja och längtan” till att bli använd av Honom att vittna för andra, och inte inte nödvändigtvis för ”hur många som faktiskt vi förde till frälsning” – Efter som det inte är kvantiteten av lärjungaskapet Herren värdesätter; utan kvaliteten på lärjungaskapet.

De sista orden Jesus talar till oss i Matteusevangeliet var såhär; ”Gå ut och göra alla folk lärjungar; låt de döpas i Fadern Sonen och i Helige andes namn – och lär dem att bevara och hålla fast vid allt vad jag har befallt i er.”
(Matteus 28:19-20)

Detta tycker jag är tydligt nog för att se att det inte som sagt är kvantiteten av lärjungaskapet Herren värdesätter; utan kvaliteten på lärjungaskapet. Vi har inte fått ett bud om att gå ut i ”världen” och leda folk in att upprepa en obiblisk ”frälsnings bön” som en duktig papegoja – utan snarare att har vi fått i uppdrag att undervisa och uppmuntra ”ny-omvända” i Guds Ord. Detta att leda och undervisa ur Herrens ord till ”en utav hans minsta” sker alltid i kraft utav den Helige Anden.

Det räcker alltså inte med att bara ”säg efter mig” … ”Nu är du ett Guds barn”. Vi som är äldre Kristi lärjungar och har vandrat några år med Herren måste alltid sträva efter att leva våra liv enligt dem buden som Jesus ger oss ut igenom evangelierna. Vi måste lära dem yngre i tron att att bevara och hålla fast vid allt vad Han har befallt i oss.

Om vi vill ha ett till bibelord som talar om detta så har vi ett tydligt i Lukasevangeliet när Jesus talar direkt till Lärjungarna och säger; ”Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’ när ni inte göra som jag säger? Den som kommer till mig, och lyssnar på vad jag säger och sedan praktiserar det i sitt liv – Vem är han lik?”
(Lukas 6:46-47)

Vår primära uppgift är att ”vattna åkern” (predika Ordet för ”världen”) eftersom det är ”Guds Ord” som är fröet som tillslut kan falla i den ”goda jorden” (en människa som ger gensvar på Kristi vittnesbörd) och det är Herren själv som beskyddar och ansar Hans växter. Om ”marken är stenig och torr” där Anden vill ”Så Herrens Ord”  så bör vi ägna oss åt att  endast älska människor igenom förbön och praktiskt hjälpreda – inte ägna oss åt tomt prat och diskussioner.  Vattna marken tills den blir bördig.

Ser vi bara till att ständigt vara ”villiga” att lyda Guds Ande igenom att besvara våra medmänniskors frågor igenom att lysa på evangeliumet så ”vattnar vi åkern” – Då är vi ”Salt & Ljus”. Om symboliken är svårförstådd som jag använder mig av här som till exempel: ”Sådden” ”Torr mark” ”åkern”. Då är det bra att gå tillbaka och göra studier på ”Matteus Kapitel 13” ”Markus Kapitel 4” och ”Lukas Kapitel 8”.

Vår första uppgift som sagt är att bara vattna Jorden med ”det levande vattnet” som flyter fram ur oss. Detta är ”Gud i oss” som är ”Källsprånget i ödemarken” som det står om i ”Jesaja 35” – Look it up!

Det finns många kristna som helt enkelt är för upptagen för att vara villiga att användas av Gud för att försöka leda andra till Herren. Herren Gud kan skräddarsy möjligheter för oss i våra liv för att få vittna och verka för Honom; men det är inte så ofta vi låter Honom hjälpa oss – Istället så gör vi det i egen kraft; och då fungerar det inte.

Att predika Ordet för ”världen” kan kännas luddigt; mitt tips är att börja där det är svårast! Börja att få din omgivning att förstå att du är en ”Jesu Lärjunge”. Börja med att vittna för dem som är dig närmst, dom som redan känner dig – Om vi vittnar för folk som redan känner oss och vet om hurudana vi är så ser dem igenom alla ”fasader” och ”masker” vi kristna ofta kan bära på! Om människor i våran omgivning redan kan se igenom oss och se Jesus på kuppen så vet vi att Gud bord i oss och att Han är med oss!

Gör det svåra! Kan vi vittna för kan vara våra ofrälsta familjemedlemmar, vänner, klasskompisar eller arbetskamrater – Då är ett främmande land inte så mycket svårare!

Gud välsigne er!
Frid!

Publicerad i Alltid bara Jesus!, Lärjungaskap!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Hit Counter provided by laptop reviews