Kingdom Minded.

”Från den tiden började Jesus förkunna: ”Omvänd er. Himmelriket är nära.”
– Matt. 4:17

”När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”
– Mark 1:14-15

Den svenska bibeln använder ordet “omvänd er”. Detta ord på grekiska är “μετανοώ” och
uttalas fonetiskt ”metanoó”. Det används i dessa verser på ett sätt som kan definieras/liknas med:

• Att tänka I förväg
• Ett ändrat sinne
• En chans att ändra sin; attityd, syfte, tankegång

Du har ett “löftes land” i det här livet. Det är en plats där du är kallad till att ockupera och utöva Guds kungadömes inflytande.

“Du skall lyssna, Israel, och följa dem troget, så att det går dig väl och ni blir mycket talrika, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig – ett land som flödar av mjölk och honung.”
– 5 Mosebok 6:3

Att upptäcka ditt ”löftes land” är det grundläggande stegen för att utvecklas i din kristna tro!
– Det är inkörsporten till ”konungadömes” effektivitet.

Identifiera ditt ”Löftes Land
• Den plats där du är naturligt tacksam och fruktsam/givmild
• Den plats där du gör dig sårbar för både smärta och kärlek
• Den plats där du blir ”tvingad” till att ingripa för att förbättra situationen

Nycklar till att öppna dörren mellan dig och ditt “Löftes land
• Vad är det du älskar?
• Vad trivs du med att göra?
• Vad brinner du för?
• Vad gör dig arg och frustrad?

Ditt “löftes land” handlar inte om att “bygga upp dig som person” eller att du ska bli mer bekväm i dig själv; det handlar om att du skall göra dig användbar för andra.

 

Ett “Kingdom Mindset

Innan vi kan regera over vårt “löftes land” måste vi först få tillstånd ifrån riket först. Vi måste ta våra order och styras utifrån centralstyret, härskarans Herre.

Gud vandrar sida i sida med de som vandrar utifrån ”Kingdom” principer.

Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel, och prisar ditt namn, du som är god och trofast.
Du har gjort långt mer än du lovat

– Ps. 138:2

Kungens regering
• Gud har upphöjt Hans Rikes principer ovanför hans namn
• Vi måste förkroppsliga kungen
• Kristus kungadöme hålls uppe av två saker: Kristi karaktär (Prio 1!) och Kristi styre.

När vi har förkroppsligat kungens karaktärsdrag, värderingar och sedan lever efter hans undervisning och principer så frambringar vi en livsstil som är till grund för Guds rike!

”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.”
– Bibel 2000, Matteusevangeliet 6:33

”But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.”
– NIV, Matthew 6:33

“but seek ye first the reign of God and His righteousness, and all these shall be added to you.”
– YLT, Matthew 6:33

“Steep your life in God-reality, God-initiative, God-provisions. Don’t worry about missing out. You’ll find all your everyday human concerns will be met.”
– The Massage, Matthew 6:33

När kyrkan försummar missionsbefallningens mandat att förändra nationer, finns det risk för att den faller i diverse fällor, tillskillnad ifrån en ”Church-Minded” kyrka. Dessa fällor kan vara bland annat att;
• De strider om – salt & ljus faktorn
• De har ett egocentrisk ledarskap
• De har egocentrisk anhängare
• Fokus på kyrkans “storlek” (mängden anhängare)
• De brist på syfte/mål
• De endast sker undervisning utifrån fragmentariska sanningar1. I stridandet om världens “Salt & Ljus” tillväga gående – Matt 5:13-16

• För mycket på ett ställe är giftigt
• Dold ljus försvagas på sikt
• Oanvänd salt mister sin smak

Lösning!
– Att utrusta* och frigöra människor så att påverka samhället.**
*Ef 6:10-20 **Rom 8:23-27

2. Egocentriskt ledarskap
Att servera eller att serveras dilemmat – Matt 23:1-12
• Ser kyrkan som något som existerar för att tillgodose sina egna behov
• Egocentrism kills leadership by reducing our ambitions to the size of our own desires
Egocentrisk tänkande dödar ledarskapet genom att vi som angängare mister våra ambitioner kring vår kallelse, och i tyvärr  kan det gå till en punkt att vi på våra återgår till vårt gamla levnadstänk, tillbaka till att vi drivs av våra begär.

Lösning!
– Bygg Guds rike med en ”tjänares hjärta!

3. Egocentrisk anhängare –  Korint krisen I 1 kor 1:10-13
• Ser kyrkan som nånting finns till för att möta mina begär
• Manifests itself through personal agendas

Lösning!
– Led sökande människor till deras ”Kingdom Mission”, vilket i sin tur kommer att få dem att glömma sina egna problem.

4. Storleks focus
Laodikeias klagan – Upp 3:14-22
• Utvecklar stolthet och överlägsenhet baserad på sin egen styrka
• Upphöjelse av församlingsarbete i stället för Kristus

Lösning!
– Arbeta fram en kyrka som förstår sin signifikans baseras på hur det förändrar samhället.

5. De brist på syfte/mål
Kallade I enlighet med Hans syfte – Rom 8:28
• Brist på syftet får oss att interagera med samhället utan att försöka förändra det

Lösning!
– Uppmuntra, tjäna människor igenom att försöka förstå deras mål och hur de skulle kunna uppfylla dem.

6. Undervisa Lösryckta sanningar
Välj att saga sanningen – Joh 8:32, Ef 4:15
• Utan en totalt tät, genomsyrad “Kingdom Agenda” tenderar vi att återgå till vår egen agenda.
Sker undervisning på ett sådant sätt så kan det bidra till att hämma åhörarnas tankar emot Jesus istället för att främja dom
• Sanningen uppenbaras genom kärlek
• Sanningen frambringar frihet

Lösning!
– Proklamera, lev och vandra i sanningen!
Ställ krav: Förvänta dig det ifrån dig själv och andra i din kristna gemenskap.

Hur kan man vara Kingdom Minded?

• Att vara “Kingdom Minded” är att förkasta världens sätt att tänka och istället börja leva efter förstklassiga principer från en överlägsen plats. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar!
• För att styra ordentligt måste vi förkroppsliga Konungens karaktär
• Att ha ett ”Kingdom Mindset” och leva av dess principer dagligen
• En ”Kingdom Minded” livsstil handlar om att bestämma sig för att påverka världen återställelse igenom till val att ta ditt liv med Jesus på riktigt
– Frukten av din sanna tro, kan bli till frälsning för någon en annan.

Attributen för Kingdom Mindedness
• Omvändelse: Det nya sättet att tänka
• Församlingen är stark när hon lever genom sin förståelse
• Kärlek: Ändrar hur vi hanterar varje livssituation
• Nya säsonger innebär nya tilldelningar

Fridens liljor!

Publicerad i Alltid bara Jesus!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Hit Counter provided by laptop reviews